böcker i norden

böcker i norden

Jamie Chen (info [a t] jamie (dot) se)

Utför översättningar mellan svenska, engelska och traditionell kinesiska.
(賀版主獲頒瑞典作家基金會全年度工作獎助金!)

古書遭竊案—《銀聖經》(一)

apropåPosted by Jamie Mon, March 14, 2011 06:58:41

古書遭竊案例—《銀聖經》


一九九五年四月下午一點多左右,兩名蒙面歹徒在光天化日之下,從烏普薩拉大學 Carolina Rediviva 圖書館(見「瑞典偷書賊(三),註一」)展覽櫃搶走有1500年歷史的《銀聖經》書頁。歹徒敲破展覽櫃玻璃,並使用催淚瓦斯對付看展的民眾與學子,接著將《銀聖經》書頁塞進包包,就此揚長而去。

《銀聖經》(拉丁文Codex argenteus,原意《銀書》)歷史意義非凡,是六世紀時期以哥德人所使用的東日耳曼語系哥德文寫成。哥德文目前已失傳,《銀聖經》乃是今日保存哥德文之主要文獻,因此這部古書手抄本在文化史的文化與語言研究領域有著不可衡量的價值。
《銀聖經》書頁為品質極高的紫色羊皮紙,文字乃是以銀粉或金粉所寫成,因此有《銀書》之名。
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.